Mozaika – aneb jak to vlastně všechno začalo

Vzpomínky na Mozaiku (!!! 0,5 GB velké pdf ke stažení, bude se to stahovat několik minut!!!)

Po roce 2003 se na Kaňku začalo vážně hovořit o zrušení místní základní školy. Tato zpráva vyburcovala skupinku obyvatel k iniciativám vedoucím k zastavení této nepříznivé situace. Uvědomovali jsme si, že zrušením školy přijde Kaňk o místo spojené nejen se vzděláváním, ale i centrem pro kulturu a další podobné aktivity. Aby se nám lépe postupovalo a naše setkání a konání měla nějaký právní základ, rozhodli jsme se založit občanské sdružení. Škola ale nakonec zrušena stejně byla. Napomohl tomu skutečně malý počet žáků – nechci zde polemizovat, do jaké míry byl počet zapsaných žáků ovlivněn předpokladem zrušení školy. Nejistota takové věci ovlivňuje a rodiče chtějí vždy především pro své děti to nejlepší. Tehdy nás napadlo nabídnout vedení Města Kutné Hory projekt na provozování kulturního a společenského centra v budově právě zrušené školy.

Město Kutná Hora návrh přijalo s velkým zájmem a přislíbilo podporu našemu konání a to nejen finanční. A tak jsme tedy začali. Oslovili jsme několik potenciálních partnerů ke spolupráci (Městskou knihovnu, DDM Dominik, Pečovatelskou službu, a další). V září 2005 jsme zahájili činnost náborem dětí do kroužků a informováním veřejnosti o nově vzniklých aktivitách v centru, pro které jsme vymysleli název MOZAIKA – a to právě pro velkou různorodost činností, které zde budou probíhat.

Hned v začátku činnosti využila řada dětí z Kaňku nabídku kroužků v MOZAICE (výtvarný, dramatický, kroužek výpočetní techniky, taneční kroužek stolní tenis, cvičení pro děti). Vzniklo Mateřské centrum Kaňka, Klub seniorů, otevřena byla knihovna. V tělocvičně jsme zajistili kondiční cvičení pro ženy, v poledne nabídku dovážených obědů (využívali zejména senioři). Podařilo se nám uvést do provozu kadeřnictví, pedikúru a masáže. V podkroví získal prostor pro klubovnu Hornicko historický spolek Barbora, se kterým naše sdružení od počátku úzce spolupracuje.

Řada činností v průběhu doby zanikla, ale vznikly zase aktivity nové. Krátce zde působil také skautský oddíl (cca 2 roky - a zanikl jen pro to, že nebyl další vedoucí, který by jej nadále vedl). Z kroužků pro děti zbylo cvičení a výtvarný kroužek (změnila se situace – kroužky nově nabízejí jednotlivé základní školy ve městě a pro rodiče je mnohdy snazší využít této nabídky). Obědy se v Mozaice také již nevydávají – tuto skutečnost ovlivnila zejména cena obědů po zvýšení DPH.

V květnu 2007 jsme poprvé uspořádali kulturní akci – Slavnost k obnovení kapličky sv. Jana Křtitele na Kaňku. Akce se setkala s ohlasem a to nás podpořilo a vymysleli jsme Kaňkovský hornický jarmark. Ten se koná vždy v srpnu v době Vavřineckého posvícení na Kaňku. První rok (2008) strašně lilo. Přesto přišlo více než 500 návštěvníků. Přes veliké obavy jsme měli nakonec velkou radost. Jarmark se vydařil. Od té doby v pořádání pokračujeme a myslím, že vznikla pěkná tradice. Kromě vlastního trhu s předváděním tradičních řemesel je vždy otevřen kostel sv. Vavřince, v Mozaice jsou připraveny výstavy. Na zahradě občerstvení, živá hudba, divadelní představení pro děti, skákací hrady a další drobné atrakce. Součástí je otevření areálu bývalých Rudných dolů na Kaňku – tam mají připravenou ukázku hornické techniky členové Hornicko historického spolku Barbora. Letos nás tedy čeká již sedmý ročník. Snad se vydaří stejně, jako ty minulé.

V Mozaice jsme v průběhu uplynulých let připravili také řadu různých výstav – Výstava betlémů, Vánoční výstava, Vánoce v kultuře české, výstava Obecná škola, Sběratelská výstava (ta byla doplněna o bleší trh), Výstava prací Patchwork klubu z Kutné Hory, výstava Svět dětí - svět hraček.

V Kostele sv. Vavřince na Kaňku se za našeho organizačního působení konalo již několik koncertů- byly to koncerty vánoční, také jarní a dušičkový. Koncerty byly vždy benefiční k podpoře obnovy kostela a opravy varhan.

Po dva roky probíhal v Mozaice pořad s názvem Vaříme v Mozaice aneb co se skrývá pod pokličkou. Václav Veselý – autor a moderátor pořadu zval do Mozaiky různé hosty – významné a známé osobnosti – s nimi si pak povídal a společnými silami uvařili vždy jídlo z receptů pozvaného hosta. Na závěr pořadu dostali všichni posluchači ochutnat, jak se jídlo podařilo. Byla to krásná setkání a velmi zajímavá povídání s milými hosty.

Mezi další akce patří také Masopust na Kaňku, Slavnost k rozsvícení vánočního stromu na Kaňku.

Mateřské centrum Kaňka je organizátorem řady akcí pro rodiče s dětmi – Drakiáda, Pochod světlušek, karneval pro děti, atd.

Tělocvična školy je využita každý den. Knihovna je otevřena každé pondělí a středu. Provoz kadeřnictví, pedikúry a masáží je významný pro místní obyvatele, pro které je přínosem, že službu najdou v místě svého bydliště. Pravidelně se schází maminky s dětmi v mateřském centru. Děti navštěvují výtvarný kroužek a cvičení pro děti. Probíhá zde řada drobných aktivit. Díky prostoru v budově zrušené školy máme zázemí pro přípravu a pořádání slavností a podobných akcí.

Máme radost, že se nám práce na Kaňku a v Mozaice daří. Jen je nás málo, kdo se o organizaci aktivit stará. To je velká bolest. A tak doufáme, že časem snad přivedeme mezi sebe nové členy s novými nápady a elánem. Naše činnost v Mozaice je otevřená. Jsme rádi, že se nám podařilo připravit podmínky a prostředí pro možné konání kulturních a společenských aktivit. Je na obyvatelích Kaňku, jak se bude činnost nadále rozvíjet. Za podporu Městu Kutná Hora děkujeme. Víme, že provoz Mozaiky by jinak možný nebyl. Díky aktivitám v Mozaice a kolem ní došlo k oživení a rozvoji společenského života na Kaňku. Přejme si navzájem, ať vytrvá nejen podpora činnosti, ale i energie organizátorů. Děkujeme všem za ni.

Za Občanské sdružení Kaňk: Malvína Krepsová, 15.5.2014


Mozaika - Kaňk, z.s.
Kaňk 13, 284 04 Kutná Hora

Mozaika (budova bývalé školy na Kaňku)
Kaňk 243, 284 04 Kutná Hora

předsedkyně sdružení: Jaroslava Veselá, tel. 728 080 794, mozaika.kank@centrum.cz
IČ: 26664658, DIČ: CZ26664658

náš Facebook

správce webu: Pavlína Šimůnková