Mozaika

Zápis z jednání OV Kaňk ze dne 3.září 2019

Mateřské centrum začne fungovat první týden v říjnu, ve čtvrtek 3.10. od 9.00 do 12.00. Schůzky budou přeložené z pátku na čtvrtek.

Cvičení s Vlastou začne v půlce října.

Cvičení ženy Sokol začíná 17. září, v úterý od 17.30 do 18.30 jako minulé pololetí.

Předání petice za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“
Dne 10.9.2019 byla na zasedání Zastupitelstva města předána do rukou pana starosty ing. Josefa Viktory petice za „Rekonstrukci komunikací a chodníků na Kaňku“ vč. podpisových listů. Petici svým podpisem podpořilo celkem 688 osob, z toho 499 obyvatel Kaňku, což činí přibližně 77% obyvatel Kaňku starších 18 let. Pan starosta petici přijal, vyjádřil zájem nad řešením problematiky komunikací na Kaňku a slíbil písemnou odpověď. O dalším postupu budeme informovat. Všem, kteří se na práci s peticí podíleli patří poděkování.

Cykloorienťák letos startuje z Kaňku
A jak cykloorienťák dopadl??

Na adventní čas chystáme koncert USPS Tyl v kostele sv. Vavřince na Kaňku


Volné prostory pro manikůru a pedikůru
Od nového roku je v Mozaice volné místo pro pedikůru, manikůru. Více info: p. Veselá tel. 728 080 794, nebo mozaika.kank@centrum.cz

Od roku 2005 je budova bývalé školy na Kaňku kulturním, sportovním a společenským centrem. Právě proto, že se zde nachází řada nejrůznější aktivit pro všechny věkové kategorie, vybrali jsme pro ni název MOZAIKA.

Kromě knihovny s internetem nabízíme kroužky pro děti, cvičení v tělocvičně. Mateřské centrum má svůj pravidelný provoz a mimo něj připravuje během roku zábavné akce pro děti a jejich rodiče. Zázemí v MOZAICE našel Hornicko-historický spolek Barbora, se kterým spolupracujeme na přípravě řady akcí. Každoročně zejména na pořádání Kaňkovského hornického jarmarku.

Během prázdnin využívá MOZAIKU pro svá pravidelná soustředění Tylova herecká škola pod vedením Václava Veselého. Koná se zde také letní příměstský tábor - ten pořádá spolek Kaňkovské sedlo.

V předvánočním čase pravidelně připravujeme výstavy a koncerty.

V MOZAICE najdete i služby pro veřejnost – kadeřnictví, masáže a pedikúru.

Máme zde také nepřetržitou burzu knih, kam je možné knihy odložit a nebo si zdarma vybrat.


Mozaika - Kaňk, z.s.
Kaňk 13, 284 04 Kutná Hora

Mozaika (budova bývalé školy na Kaňku)
Kaňk 243, 284 04 Kutná Hora

předsedkyně sdružení: Jaroslava Veselá, tel. 728 080 794, mozaika.kank@centrum.cz
IČ: 26664658, DIČ: CZ26664658

správce webu: Pavlína Šimůnková